top of page

Disclaimer

Op het gebruik van de website carolinesmeets.com en greenlifewithasmile.com zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met deze disclaimer.

 

Gebruik van informatie

Caroline Smeets streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Caroline Smeets niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een advies.

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Caroline Smeets aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Caroline Smeets en de gebruiker van de website ontstaan.

  

Hyperlinks 

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Caroline Smeets heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Caroline Smeets aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle publicaties en uitingen van Caroline Smeets zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Caroline Smeets daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

 

E-mail 

Caroline Smeets garandeert niet dat e-mails die aan Caroline Smeets worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Caroline Smeets te corresponderen, accepteer je dit risico.

Toeschrijving

Deze disclaimer is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

bottom of page